Mỗi năm có 400 cán bộ được cử đi nước ngoài bồi dưỡng bằng ngân sách nhà nước
#IG-104719

Chính trị - Ngoại giao

Mỗi năm có 400 cán bộ được cử đi nước ngoài bồi dưỡng bằng ngân sách nhà nước

Hà Nội (TTXVN 5/8) Theo Kết luận 39 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, Bộ Chính trị đặt mục tiêu, giai đoạn 2022-2025, mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 400 cán bộ, gồm bồi dưỡng trung hạn khoảng 40 cán bộ bồi dưỡng ngắn hạn 250 cán bộ bồi dưỡng ngoại ngữ 120 cán bộ.
Xuất bản:Thứ sáu, 05/08/2022 06:04 (GMT+7)