Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

 MOFA gives citizens recommendations amid COVID-19's development

MOFA gives citizens recommendations amid COVID-19's development

MOFA requests Vietnamese citizens in Vietnam to adhere to authorities' recommendation on not to travel abroad, especially to epidemic-hit areas.

 • Ngày:
  16/03/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Health Community
 • [Download]
 • Trang chủ