Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Mexico là thị trường xuất khẩu top 3 của nhiều bang ở Mỹ

Mexico là thị trường xuất khẩu top 3 của nhiều bang ở Mỹ

Hà Nội (TTXVN 7/4) Năm 2017, Mexico thuộc top 3 thị trường xuất khẩu của 31 trong số 50 bang của Mỹ. 21 trong số 31 bang này đã bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.

  • Ngày:
    07/04/2019
  • Định dạng:
    JPG
  • Sản phẩm:
    Tin đồ họa thế giới
  • Lĩnh vực:
    Kinh tế - Hội nhập
  • [Download]
  • Trang chủ