Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Mẫu bản cam kết thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú để phòng, chống dịch COVID-19

Mẫu bản cam kết thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú để phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội (TTXVN 27/7) Người được cách ly cần ký bản cam kết thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú để phòng, chống dịch COVID-19.

 • Ngày:
  27/07/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ