Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Mahatma Gandhi - vị anh hùng dân tộc vĩ đại của Ấn Độ

Mahatma Gandhi - vị anh hùng dân tộc vĩ đại của Ấn Độ

Hà Nội (TTXVN 1/10) Mohandas Gandhi đã giành cả cuộc đời mình để phản đối hình thức khủng bố bạo lực, gây ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh bằng hòa bình và phi bạo lực ở Ấn Độ và quốc tế. Ông sinh ngày 2/10/1869, cách đây tròn 150 năm.

 • Ngày:
  01/10/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Nhân vật - Sự kiện
 • [Download]
 • Trang chủ