Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Macroeconomy continues to be stabilised

Macroeconomy continues to be stabilised

The economy posts a high growth rate, the growth quality continues to be improved, macroeconomic stability is steady.

 • Ngày:
  01/11/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Business-Integration
 • [Download]
 • Trang chủ