Lưu thông tiền tệ trong khu vực đồng Euro
#IG-02344

Kinh tế - Hội nhập

Lưu thông tiền tệ trong khu vực đồng Euro

Hà Nội (TTXVN 16/2) Đồng tiền chung châu Âu (Euro) ra đời với mục tiêu tạo ra một khu vực ổn định tiền tệ ở châu Âu tránh các dao động lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế các nước thành viên xích lại gần nhau hơn.
Xuất bản:Thứ ba, 16/02/2016 10:18 (GMT+7)