Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Lưu Hữu Phước và những bản hùng ca

Lưu Hữu Phước và những bản hùng ca

Hà Nội (TTXVN 9/6) Lưu Hữu Phước là một nhạc sĩ lớn, có nhiều tác phẩm gắn với những sự kiện trọng đại của dân tộc. Với Lưu Hữu Phước, Tổ quốc, lịch sử thấm đượm trong hầu hết các sáng tác âm nhạc của ông. Ông mất ngày 8/6/1989.

 • Ngày:
  09/06/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Nhân vật - Sự kiện
 • [Download]
 • Trang chủ