#IG-42064

Văn hóa - Xã hội

Lượng khí thải CO2 trên thế giới

Hà Nội (TTXVN 6/11) Theo báo cáo thường niên của hiệp hội Dự án Carbon toàn cầu (GCP), năm 2021, lượng khí thải CO2 dự báo sẽ tăng 4,9%, lên 36,4 tỷ tấn, chỉ thấp hơn mức kỷ lục ghi nhận vào năm 2019.
Xuất bản:Thứ bảy, 06/11/2021 05:01 (GMT+7)