Lượng khách du lịch quốc tế đạt 1,4 tỷ lượt năm 2018
#IG-12011

Kinh tế - Hội nhập

Lượng khách du lịch quốc tế đạt 1,4 tỷ lượt năm 2018

Hà Nội (TTXVN 25/1) Lượng khách du lịch quốc tế đã tăng 6% trong năm 2018 lên 1,4 tỷ lượt nhờ kinh tế tăng vững mạnh và chi phí du lịch bằng đường hàng không có giá cả phải chăng hơn.
Xuất bản:Thứ sáu, 25/01/2019 07:34 (GMT+7)