Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Lượng dầu ở Cushing (Mỹ) giảm mạnh

Lượng dầu ở Cushing (Mỹ) giảm mạnh

Hà Nội (TTXVN 16/4) Một số đường ống sắp đi vào hoạt động sẽ đưa thẳng dầu từ Tây Texas tới duyên hải vùng Vịnh Mexico, làm giảm tầm quan trọng của trung tâm dự trữ dầu Cushing (Mỹ). Lượng dầu ở Cushing đã giảm xuống mức thấp nhất trong vài năm trở lại đây.

 • Ngày:
  16/04/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ