Lượng chai nhựa thế giới thải ra trong 10 năm chất cao gần 2,5 km
#IG-13965

Văn hóa - Xã hội

Lượng chai nhựa thế giới thải ra trong 10 năm chất cao gần 2,5 km

Hà Nội (TTXVN 10/9) Nhựa polyetylen terephthalato (PET) thường được sử dụng làm chai nước, chai đựng sản phẩm gia dụng... Dữ liệu từ Euromonitor International cho thấy chỉ riêng năm 2018, hơn 480 tỷ chai nhựa này được tiêu thụ. Hình dưới đây giúp hình dung ra lượng nhựa đó sẽ trông như thế nào nếu chất đống lại.
Xuất bản:Thứ ba, 10/09/2019 09:32 (GMT+7)