Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Lũ trên sông Gianh (Quảng Bình) và các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh

Lũ trên sông Gianh (Quảng Bình) và các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh

Hà Nội (TTXVN 15/9) Lũ trên thượng lưu sông Gianh đã đạt đỉnh và đang xuống; sông Hiếu, sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, sông La (Hà Tĩnh) và hạ lưu sông Gianh (Quảng Bình) đang lên, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang xuống. Dự báo lũ trên sông Hiếu, sông Cả, sông Ngàn Sâu, sông La tiếp tục lên;hạ lưu sông Gianh dao động ở mức đỉnh sau đó xuống; sông Ngàn Phố tiếp tục xuống.

 • Ngày:
  14/09/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Dự báo thời tiết
 • [Download]
 • Trang chủ