Lũ trên sông Gianh (Quảng Bình) và các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh
#IG-04347

Dự báo thời tiết

Lũ trên sông Gianh (Quảng Bình) và các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh

Hà Nội (TTXVN 14/9) Lũ trên thượng lưu sông Gianh đã đạt đỉnh và đang xuống, mực nước đỉnh lũ tại trạm Đồng Tâm là 14,1m, trên báo động 2: 2,1m; sông Hiếu, sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, sông La (Hà Tĩnh) và hạ lưu sông Gianh (Quảng Bình) đang lên, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang xuống. Dự báo lũ trên sông Hiếu, sông Cả, sông Ngàn Sâu, sông La tiếp tục lên; hạ lưu sông Gianh dao động ở mức đỉnh sau đó xuống; sông Ngàn Phố tiếp tục xuống.
Xuất bản:Thứ tư, 14/09/2016 09:35 (GMT+7)