Lợi ích và thách thức của Mobile-Money
#IG-19531

Kinh tế - Hội nhập

Lợi ích và thách thức của Mobile-Money

Hà Nội (TTXVN 16/3) Mobile-Money về bản chất là tiền điện tử hay ví điện tử nhưng không có liên kết tài khoản ngân hàng. Mobile-Money giúp cá nhân có thể sử dụng tài khoản di động để nhanh chóng chuyển tiền và thanh toán hàng hoá có giá trị nhỏ.