Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Lộ trình tuổi nghỉ hưu theo tháng, năm sinh tương ứng (Trong điều kiện lao động bình thường)

Lộ trình tuổi nghỉ hưu theo tháng, năm sinh tương ứng (Trong điều kiện lao động bình thường)

Hà Nội (TTXVN 25/11) Trong điều kiện làm việc bình thường, tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ, tính từ ngày 1/1/2021 theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuổi nghỉ hưu.

 • Ngày:
  25/11/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ