Lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường đạt nhiều kết quả quan trọng
#IG-11224

Văn hóa - Xã hội

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường đạt nhiều kết quả quan trọng

Hà Nội (TTXVN 22/10) Năm 2018, công tác y tế, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng được nâng cao. Các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao đạt được nhiều thành tích nổi bật.
Xuất bản:Thứ hai, 22/10/2018 16:14 (GMT+7)