Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Liên minh mới tại Đức đồng thuận trong nhiều vấn đề

Liên minh mới tại Đức đồng thuận trong nhiều vấn đề

Hà Nội (TTXVN 9/2) Liên minh để thành lập chính phủ mới giữa liên đảng Liên minh Đảng Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của ông Martin Schulz đã đồng thuận trong nhiều vấn đề quan trọng.

 • Ngày:
  09/02/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ