Lịch sử là môn thi thứ tư vào lớp 10 năm học 2021-2022 tại Hà Nội
#IG-19509

Giáo dục - Khoa Học

Lịch sử là môn thi thứ tư vào lớp 10 năm học 2021-2022 tại Hà Nội

Hà Nội (TTXVN 12/3) Ngày 12/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố môn thi thứ tư kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 tại Hà Nội. Theo đó, ngoài ba môn thi đã được quy định là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, học sinh sẽ thi môn thứ tư là lịch sử.