Lịch nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ 30/4, 1/5 năm 2018
#IG-10012

Văn hóa - Xã hội

Lịch nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ 30/4, 1/5 năm 2018

​Hà Nội (TTXVN 6/4) Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 1 ngày trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ 4 ngày liên tục dịp kỷ niệm Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5).
Xuất bản:Thứ sáu, 06/04/2018 09:38 (GMT+7)