Lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
#IG-11116

Chính trị - Ngoại giao

Lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hà Nội (TTXVN 5/10) Tang lễ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Trong hai ngày Quốc tang, các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
Xuất bản:Thứ sáu, 05/10/2018 18:58 (GMT+7)