Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Le PIB au premier semestre 2020 en hausse de 1,81%

Le PIB au premier semestre 2020 en hausse de 1,81%

Au premier semestre, le Produit intérieur brut (PIB) n’a augmenté que de 1,81%, la plus faible croissance depuis 2011.

 • Ngày:
  30/06/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Economie-Intégration
 • [Download]
 • Trang chủ
Tags: