Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Larry Tesler: Cha đẻ của các lệnh máy tính “cut”, "copy," "paste"

Larry Tesler: Cha đẻ của các lệnh máy tính “cut”, "copy," "paste"

Hà Nội (TTXVN 21/2) Larry Tesler, một nhà khoa học máy tính nổi tiếng nhất trong việc tạo ra các lệnh máy tính: cắt (cut), sao chép (copy), dán (paste)… vừa qua đời ở tuổi 74

 • Ngày:
  21/02/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Nhân vật - Sự kiện
 • [Download]
 • Trang chủ