Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Lao động khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19

Lao động khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19

Hà Nội (TTXVN 6/11) Tính đến tháng 9 năm 2020, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến người lao động đang làm việc trong hầu hết các ngành, trong đó một số ngành có tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng lớn như vui chơi giải trí, dịch vụ lưu trú…

 • Ngày:
  06/11/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ