Lào Cai phấn đấu đến năm 2025 có 4 đơn vị cấp huyện  được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
#IG-20953

Kinh tế - Hội nhập

Lào Cai phấn đấu đến năm 2025 có 4 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nội (TTXVN 27/7) UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 301/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 9/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, Lào Cai có 4 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Xuất bản:Thứ ba, 27/07/2021 18:23 (GMT+7)