Lào Cai - Điển hình tiên tiến về giáo dục vùng cao
#IG-104345

Giáo dục - Khoa Học

Lào Cai - Điển hình tiên tiến về giáo dục vùng cao

Hà Nội (TTXVN 28/6) Là tỉnh vùng cao, biên giới, xuất phát điểm vô vàn khó khăn với nhiều địa phương “trắng” trường, “trắng” lớp, những năm qua, Lào Cai có nhiều chính sách đầu tư cho phát triển giáo dục, nhất là giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục Lào Cai được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn là điển hình tiên tiến về giáo dục vùng cao và là 1 trong 7 tỉnh thí điểm thực hiện đổi mới giáo dục.
Xuất bản:Thứ ba, 28/06/2022 05:28 (GMT+7)