Lần đầu tiên Ấn Độ vượt 100.000 ca mắc COVID-19 trong ngày