Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: 15 trường có tỷ lệ