Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Những mốc thời gian cần lưu ý