Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả các khâu của kỳ thi
#IG-104230

Giáo dục - Khoa Học

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả các khâu của kỳ thi

Hà Nội (TTXVN 15/6) Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 7 và 8/7/2022. Công tác tuyển sinh năm 2022 về cơ bản giữ ổn định như năm 2021, tuy nhiên, có những điều chỉnh một số nội dung mang tính kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh, các cơ sở đào tạo, nhằm đảm bảo bảo đảm khách quan, công bằng và tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Xuất bản:Thứ tư, 15/06/2022 06:04 (GMT+7)