Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Chất vấn 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực - Tài nguyên và môi trường, công thương, kiểm toán, văn hóa - thể thao và du lịch (phần 1)
#IG-211434

Chính trị - Ngoại giao

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Chất vấn 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực - Tài nguyên và môi trường, công thương, kiểm toán, văn hóa - thể thao và du lịch (phần 1)

Hà Nội (TTXVN 4/6) Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dành 2,5 ngày làm việc (từ ngày 4/6/2024) để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Có 4 nhóm vấn đề được đưa ra thuộc các lĩnh vực: Tài nguyên và môi trường; công thương; kiểm toán; văn hóa - thể thao và du lịch. Đây là 4 nhóm vấn đề quan trọng nhất trong các nhóm vấn đề chung trong cả nước và thu hút sự quan tâm của đồng bào, cử tri cả nước. Phiên chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri, nhân dân theo dõi.
Xuất bản:Thứ ba, 04/06/2024 05:45 (GMT+7)