Kobani (Syria) bị tàn phá nghiêm trọng vì giao tranh