Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Kinh tế Vĩnh Phúc tăng trưởng khá giai đoạn 2015-2020

Kinh tế Vĩnh Phúc tăng trưởng khá giai đoạn 2015-2020

Hà Nội (TTXVN 13/10) Giai đoạn 2015-2020, kinh tế Vĩnh Phúc khởi sắc ở nhiều lĩnh vực: Khu vực ngoài nhà nước duy trì tốc độ tăng trưởng khá; thành phần kinh tế cá thể và kinh tế tư nhân đóng góp ngày càng lớn trong cơ cấu kinh tế; số lượng doanh nghiệp tăng, kim ngạch xuất nhập khẩu giữ đà tăng trưởng…

 • Ngày:
  13/10/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ