Kinh tế tăng trưởng, đất nước vững bước phát triển
#IG-13899

Chính trị - Ngoại giao

Kinh tế tăng trưởng, đất nước vững bước phát triển

Hà Nội (TTXVN 2/9) Việt Nam đang chuyển đổi theo mô hình tăng trưởng lấy đổi mới, sáng tạo làm động lực chính, hướng đến nền kinh tế số của nước công nghiệp phát triển thu nhập cao, người dân có cuộc sống hạnh phúc.
Xuất bản:Thứ hai, 02/09/2019 06:14 (GMT+7)