Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng ở mức cao so với bình quân chung của cả nước

Kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng ở mức cao so với bình quân chung của cả nước

Hà Nội (TTXVN 16/9) 5 năm 2015-2020, kinh tế Quảng Ninh liên tục tăng trưởng cao và ổn định, cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững.

 • Ngày:
  16/09/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ