Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Kinh nghiệm tận dụng tài nguyên từ rác thải

Kinh nghiệm tận dụng tài nguyên từ rác thải

Hà Nội (TTXVN 9/1) Với lượng chất thải rắn sinh hoạt đang gia tăng trên toàn cầu, nhiều nước đã áp dụng các công nghệ mới hạn chế chôn lấp chất thải rắn nhằm tiết kiệm quỹ đất, đảm bảo môi trường và tận dụng nguồn tài nguyên từ rác.

 • Ngày:
  09/01/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ
Tags: