Kim ngạch thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ: Điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước
#IG-18170

Kinh tế - Hội nhập

Kim ngạch thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ: Điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước

Hà Nội (30/10/2020) Trong suốt chặng đường 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, là một điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước,
Xuất bản:Thứ sáu, 30/10/2020 08:48 (GMT+7)