Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc
#IG-105528

Kinh tế - Hội nhập

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc

Hà Nội (TTXVN 30/10) Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Năm 2021, mặc dù bị những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kim ngạch thương mại song phương vẫn đạt 165,8 tỷ USD, tăng 24,6% so năm 2020. Trong 9 tháng năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu sang Trung Quốc trên 41 tỷ USD ở chiều ngược lại, Trung Quốc cũng đã xuất khẩu sang Việt Nam trên 91 tỷ USD.
Xuất bản:Chủ nhật, 30/10/2022 06:02 (GMT+7)