Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Kiều hối về Việt Nam tăng mạnh

Kiều hối về Việt Nam tăng mạnh

Hà Nội (TTXVN 16/12) Năm 2019, lượng kiều hối đổ vào Việt Nam sẽ đạt 16,7 tỷ USD, nằm trong nhóm 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới.

 • Ngày:
  16/12/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ