Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Kiều hối - nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế Việt Nam

Kiều hối - nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 20/12) Nhiều năm qua, Việt Nam liên tục nằm trong danh sách 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Lượng kiều hối là nguồn ngoại tệ quan trọng góp phần cho phát triển kinh tế đất nước.

 • Ngày:
  20/12/2014
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ