Kiện toàn về tổ chức, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của BCĐ và các cơ quan, đơn vị chức năng PCTN, TC
#IG-104381

Chính trị - Ngoại giao

Kiện toàn về tổ chức, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của BCĐ và các cơ quan, đơn vị chức năng PCTN, TC

Hà Nội (TTXVN 30/6) Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo (tháng 2/2013) đến nay, công tác phòng chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh, đột phá, trong đó, chú trọng kiện toàn về tổ chức, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Xuất bản:Thứ năm, 30/06/2022 13:10 (GMT+7)