Kiểm toán Nhà nước Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021
#IG-41846

Chính trị - Ngoại giao

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021

Hà Nội (TTXVN 20/10) Nhiệm kỳ 2018-2021, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI). Đây là thành công mang tính dấu ấn, phát huy được truyền thống hợp tác quốc tế tốt đẹp của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong nhiều năm qua.
Xuất bản:Thứ tư, 20/10/2021 17:15 (GMT+7)