Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Kiềm chế và ổn định nợ xấu dưới 3%

Kiềm chế và ổn định nợ xấu dưới 3%

Hà Nội (TTXVN 2/11) Tái cơ cấu thị trường tài chính, tập trung vào các tổ chức tín dụng và thị trường chứng khoán là một trong năm nội dung chính của kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Trong đó, kiềm chế và ổn định nợ xấu là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn nhất.

 • Ngày:
  02/11/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ