Khuyến cáo sử dụng khẩu trang phòng lây nhiễm nCoV: Khi nào cần đeo khẩu trang vải?