Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023
#IG-104771

Giáo dục - Khoa Học

Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

Hà Nội (TTXVN 10/8) Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thời gian tựu trường sớm nhất sẽ trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày khai giảng.
Xuất bản:Thứ tư, 10/08/2022 09:14 (GMT+7)