Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Khu vực sơ tán trong vụ nổ ở Thiên Tân (Trung Quốc)

Khu vực sơ tán trong vụ nổ ở Thiên Tân (Trung Quốc)

Hà Nội (TTXVN 18/8) Khu vực sơ tán trong vụ nổ tồi tệ ở Thiên Tân (Trung Quốc).

 • Ngày:
  18/08/2015
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Thiên tai - Tai nạn
 • [Download]
 • Trang chủ