Khu vực miền núi phía Bắc: Mục tiêu xây dựng nông thôn mới  giai đoạn 2021-2025
#IG-14110

Kinh tế - Hội nhập

Khu vực miền núi phía Bắc: Mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Hà Nội (TTXVN 27/9) Giai đoạn 2021-2025, các tỉnh miền núi phía Bắc phấn đấu có ít nhất 1 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.