Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% vào GDP của cả nước
#IG-18743

Kinh tế - Hội nhập

Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% vào GDP của cả nước

Hà Nội (TTXVN 25/12) Khu vực kinh tế tập thể, HTX đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% vào GDP của cả nước; đóng góp gián tiếp trên 30% GDP cả nước thông qua giá trị gia tăng của kinh tế hộ thành viên.
Xuất bản:Thứ sáu, 25/12/2020 06:40 (GMT+7)