Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% vào GDP của cả nước

Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% vào GDP của cả nước

Hà Nội (TTXVN 25/12) Khu vực kinh tế tập thể, HTX đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% vào GDP của cả nước; đóng góp gián tiếp trên 30% GDP cả nước thông qua giá trị gia tăng của kinh tế hộ thành viên.

 • Ngày:
  25/12/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ