Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Khu vực kinh tế hợp tác xã đóng góp 4% GDP cả nước

Khu vực kinh tế hợp tác xã đóng góp 4% GDP cả nước

Hà Nội (TTXVN 6/7) Từ năm 1988, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế (CoopsDay), ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 7, nhằm giới thiệu về phong trào Hợp tác xã quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng của khu vực kinh tế hợp tác xã trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

 • Ngày:
  06/07/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ